o nás

Středisko Blanka v Písku je součástí rodiny Diakonie ČCE. Jejím posláním je služba a pomoc lidem, kteří se nacházejí v nouzi, způsobené zdravotním, sociálním handicapem nebo krizovou situací, do níž se dostali. Služby zajišťuje skupina zaměstnanců, kde se kombinuje práce pečovatelů, zdravotníků a jiných odborných pracovníků, kteří krom své erudice vnášejí do práce i rodinnou nebo alespoň přátelskou náladu.

Dále je středisko již mnoho let kontaktním místem České Alzheimerovské společnosti (ČALS). Na oddělení se zvláštním režimem Vážka pečujeme o klientky s demencí.

V rámci činností kontaktního místa ČALS poskytujeme poradenství a konzultace pro osoby s Alzheimerovou nemocí, nebo jiným typem demence a jejich rodinné příslušníky.

Dále provádíme testy kognitivních funkcí (např. paměti, orientace…) i pro veřejnost. Objednat se můžete na telefonním čísle: 739 343 709 u vedoucí služby Bc. Blanky Tejkalové, e-mail: tejkalova@diakoniepisek.cz

 

A proč se středisko jmenuje Blanka?

Dozvídáme se to u vchodu z nově instalované desky, připomínající dobovými dokumenty jednu z prvních diakonek, ošetřovatelku Blanku Václavíkovou. Když již sama potřebovala péči, byla k nám převezena z Prahy a trávila v našem středisku své poslední dny. Středisko po ní nese svůj název.

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí