Dotace Jihočeského kraje

13. ledna 2021

Diakonie ČCE - středisko Blanka v současné době předkládá vyúčtování dotace Jihočeského kraje, kterou v roce 2020 využilo na dofinancování sociálních služeb.

Dotace Jihočeského kraje
13. ledna 2021 - Dotace Jihočeského kraje

00885113

 

 

Na základě žádosti, podané v říjnu 2019 byla středisku Diakonie ČCE - Blanka v Písku Jihočeským krajem přidělena dotace na dofinancování sociálních služeb pro rok 2020.

Obdržená dotace byla využita zejména na mzdy pracovníků, zlepšení prostředí klientů, ale také na modernizaci vybavení střediska. Bez uvedené dotace by byla činnost střediska značně omezena. Jsme velice rádi, že jsme mohli uvedené finance čerpat a dostatečně odměnit pracovníky a překonat tak náročné období roku 2020.

Logo DČCE

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme 0 lidí