Mimořádná opatření v době epidemie

7. dubna 2020

I v nouzovém stavu usilujeme o naplňování svého poslání v maximální míře. Respektujeme rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a doporučení MPSV, na první místo stavíme zdraví pracovníků a zajištění péče o klienty.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví jsou v souvislosti se šířením koronaviru do odvolání zakázány návštěvy klientů v našem domově. 

Mimořádná opatření v době epidemie
7. dubna 2020 - Mimořádná opatření v době epidemie

Kromě všech mimořádných opatření, která jsou prováděna ve středisku, abychom zajistili co největší ochranu všech našich klientů a snížilo riziko přenosu Covid-19, v současné době platí, kromě zákazu návštěv, i zákaz donášení jakýchkoliv věcí od vás pro naše klienty. Pokud budete mít nějakou prosbu o příp. nákup či zajištění osobních věcí pro klienty, kontaktujte sociální pracovnici na tel.č 734688698 

Aktvizace našich klientů v Domově pro seniory probíhá nyní individuálně na pokojích klientů.
Nabízí se telefonické spojení, psaní dopisů či pohledů, po dohodě se sociální je možné realizovat i videohovor prostřednictvím tabletu.

 

Dále vzhledem k současné situaci a všem mimořádným opatřením, která v těchto dnech probíhají v ČR, je možné, že bude vyhlášena karanténa na kterékoliv pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory, tedy i na středisko Diakonie Písek (jako preventivní opatření k zamezení šíření  nákazy mezi klienty).

Karanténa by se týkala pobytové služby Domov pro seniory „Domovinka“ a Domov se zvláštním režimem „Vážka“.

Toto opatření by znamenalo, že v pobytové službě zůstávají určení pracovníci 24 hodin denně/7 dní v týdnu po dobu určené karantény a zajišťují péči o klienty.

Středisko má vytvořen krizový plán a je na tuto krizovou situaci dostatečně připraveno.

Pevně věříme, že toto opatření nebude nutné realizovat a vše bude i nadále probíhat standardním režimem

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí