Velikonoční dopis 2020

8. dubna 2020

VELIKONOČNÍ DOPIS L. P. 2020
FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PÍSKU

Velikonoční dopis 2020
8. dubna 2020 - Velikonoční dopis 2020

Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu,


velikonoční evangelium je telegram v němž se oznamuje největší událost Země i vesmíru: JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH. Stalo se něco, co změnilo běh světa a co mu a také nám, vdechlo novou touhu po životě. Ježíš vstal z mrtvých. Byl mrtev a žije. Toto poselství velikonočního rána je nejen důvodem existence církve, je to zvěst, která se týká každého člověka. Zvěst, která zahání stíny beznaděje, která nás napřimuje a podpírá, dává smysl našemu žití, dává nám odvahu a sílu žít. Zneuznaný, zrazený, opuštěný, odsouzený, zabitý, v hrobě zavalený kamenem a hlídaný římskou stráží, zlikvidovaný a přece vzkříšený a
věčně živý Pán je zárukou konečného triumfu Boží lásky a pravdy. Kdyby Ježíšův život skončil potupnou smrtí a pohřebním průvodem, bylo by křesťanství smutným náboženstvím. Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, museli bychom se smířit s tím, že je zbytečné usilovat o lásku, pravdu, a prožívat sklíčenost z toho, že Zlý vítězí a dobro nemá smysl.

Velikonoce jsou svátky Božího dění. Na jejich začátku slyšíme oslovení: Nebojte se! Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tu. Byl vzkříšen, jak řekl. Objeví-li se v Bibli anděl, pak je to proto, aby něco
sdělil, něco, co lidské oči nejsou schopny vidět. Teď přichází k prázdnému hrobu a zvěstuje: Kristus tady není, řekněte bratřím, že přijde do Galileje, tam se setkají. Ženy, jež se nebály provázet Pána až na kříž, najednou mají strach - strach z neznámého a znepokojujícího. Smrt je přirozená a srozumitelná, ale vzkříšení ne. Ale evangelium zvěstuje, že už ne smrt, ale život bude mít poslední slovo.

Velikonoce jsou svátky naděje. Vzkříšením Ježíše Bůh nám dal naději, která není omezena hranicemi světa. Můžeme ji porušovat, zrazovat, žít stylem mít a umřít, ale ta naděje platí a vzkříšení je stále realitou. Vzkříšený Ježíš je příslibem toho, co jednou prožijeme i my - našeho vzkříšení. V hloubi duše cítíme, že se pro nás a s námi stalo něco velikého. Že Ježíšovým vzkříšením už začala naše budoucnost. Otvírejme se velikonoční radosti, která dávala sílu prvním křesťanům. To je radost, která dnes naplňuje naše společenství. Ježíš vstal z mrtvých a také my z mrtvých vstaneme. Vzkříšený Pán jde před námi. Půjdeme-li za ním, půjdeme správně.


VELIKONOCE V NAŠEM SBORU
budou vzhledem k omezení pohybu a zákazu shromažďování odlišné od jiných let. Přesto jsme pozváni nejen k hlubokému osobnímu prožití Kristova přechodu z tohoto světa k Otci skrze smrt a vzkříšení, do něhož jsme skrze náš křest a víru vtaženi i my, ale i k účasti na bohoslužbách prostřednictvím psaných bohoslužeb, které dostáváte emailem.
Navzdory situaci se snažíme zachovat sborový provoz. Hlavním prostředkem je internet a telefon. Telefon na faráře: 728 529 547
Požehnané Velikonoce Vám všem!
Váš farář, Jiří Ježdík

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme 0 lidí