Již tradiční opékání špekáčků v Diakonii Písek se letos neslo více v duchu hudby a to díky Dechové hudbě města Písku. Prostor zahrady domu s pečovatelskou službou, kde se tato slavnost konala poprvé je velice krásný a těšíme se na další podobné akce v průběhu léta. Poděkování patří všem zúčastněným, zejména pak Dechové hudbě města Písku, zaměstnancům Diakonie Písek, dobrovolníkům i studentům a také firmě Holidays s.r.o., která zapůjčila výčepní zařízení na pivo.

Za tým Diakonie Písek

Petr Hladík, ředitel

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí