Opravdu Dar s velkým D jsme dostali od dcery paní Věry Slezové, která v našem středisku dožila své poslední roky života. Za klienty i zaměstnance oddělené Vážka moc děkujeme.

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí