Vedoucí pracovník všeobecných sester odbornosti 913 v pobytových sociálních službách, vedoucí pobytových služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Bc. Eva Bočanová Brůhová

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí