Aktuální informace o návštěvách ve středisku

Dle usnesení vlády ČR č. 1370 ze dne 21.12.2020 dochází k úpravám vycházení  klientů mimo objekt nebo areál zařízení, toto usnesení je platné od 22.12.2020 (viz níže). 

 Podmínky návštěvy:

-         rezervační systém pro návštěvy, přísná opatření

-         na oddělení vždy přítomna POUZE návštěva u jednoho klienta v počtu 1 osoba u klienta!

-         návštěvy jsou pouštěny do střediska VÝHRADNĚ na objednání, bez objednání není umožněna návštěva

  • REZERVAČNÍ SYSTÉM - na návštěvy je nutné se předem nahlásit v době 7-10h každý den u administrativní pracovnice p.Bardové tel.č.731608368 (o víkendu, svátku, v době nepřítomnosti p.Bardové zaznamenávají rezervace všeobecné sestry, telefon jim je vždy v pátek nebo den před volnem předán pí. Bardovou), která zaznamená vaše požadavky (na ten den i na dny příp.další), ty budou pak předány pracovníkům péče. Pokud přijde návštěva mimo uvedený čas, nebo nenahlášena, nebude puštěna ke klientovi. V takovémto případě bude návštěva pracovníky oddělení vyzvána, aby se laskavě objednala na návštěvu ke svému blízkému dle nastavených pravidel rezervačního systému.

-         návštěvy jsou povoleny na dobu max. 1 hodiny!

-         po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor ffp2 dle daného vládního nařízení, který má návštěva z vlastních zdrojů! Bez respirátoru bohužel nemůže být návštěva realizována!

-         návštěvy jsou povoleny v počtu 1 osoby u jednoho klienta ve stejný čas, na vícelůžkových pokojích je návštěva od ostatních klientů oddělena paravánem, kdy za správné používání paravánu je zodpovědná všeobecná sestra ve službě

☝ návštěva po celou dobu přítomnosti ve středisku (DS, DZR) dodržuje veškerá protiepidemiologická opatření! Při jakémkoli porušení těchto opatření bude návštěva neprodleně vyzvána k okamžitému opuštění střediska!

Podrobné informace naleznete v metodice pro návštěvy, která je platná od úterka 22.12.2020 zde

 

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí