Aktuální informace o návštěvách ve středisku

návštěvy od 22.3.2021

Dle usnesení vlády ČR č. 296 a 297 ze dne 18.3.2021 dochází k úpravám podmínek návštěv a vycházení  klientů mimo objekt nebo areál zařízení

Podmínky návštěvy:

-         rezervační systém pro návštěvy, přísná opatření

-         návštěvy jsou pouštěny do střediska VÝHRADNĚ na objednání, bez objednání není umožněna návštěva

⇒ REZERVAČNÍ SYSTÉM - na návštěvy je nutné se předem nahlásit v době 7-10h každý den u administrativní pracovnice p.Bardové tel.č.731608368 (o víkendu, svátku, v době nepřítomnosti p.Bardové zaznamenávají rezervace všeobecné sestry, telefon jim je vždy v pátek nebo den před volnem předán pí. Bardovou), která zaznamená vaše požadavky (na ten den i na dny příp.další), ty budou pak předány pracovníkům péče. Pokud přijde návštěva mimo uvedený čas, nebo nenahlášena, nebude puštěna ke klientovi.

-         návštěvy ve středisku v budově jsou povoleny na dobu max. 1 hodiny!

-         po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor ffp2 dle daného vládního nařízení, který má návštěva z vlastních zdrojů! Bez respirátoru bohužel nemůže být návštěva realizována!

⇒návštěvy jsou povoleny v počtu 1 osoby u jednoho klienta ve stejný čas, na vícelůžkových pokojích je návštěva od ostatních klientů oddělena paravánem, kdy za správné používání paravánu je zodpovědná všeobecná sestra ve službě

⇒Návštěva se vždy prokáže negativním testem, potvrzením o prodělané nákaze COVID-19 anebo certifikátem MZ ČR o provedeném očkování a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.

návštěva je vyzvána pracovníky oddělení aby:

 1. použila desinfekci na ruce při vstupu (u vchodových dveří ve středisku)
 2. a) předala nebo ukázala potvrzení o výsledku testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo předala potvrzení o prodělané nákaze v posledních 90-ti dnech od lékaře (v případě výsledku testu formou SMS zprávou je nutné předložit pracovníkovi i občanský průkaz pro kontrolu údajů k testu – jméno, iniciály, rok narození, datum narození… každá laboratoř má trochu jiné údaje) nebo
 3. b) potvrzení o prodělané nákaze COVID-19 anebo
 4. c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.
 5. použila návleky na obuv a ochranný plášť – tyto pomůcky předá pracovník oddělení
 6. měla respirátor minimálně ffp2 po celou dobu pobytu ve středisku, za žádných okolností ho nesejmula z úst a nosu!
 7. každá osoba navštěvující klienta se zapíše při vstupu do střediska do KNIHY NÁVŠTĚV (datum, čas, jméno klienta a vlastní jméno)
 8. Při odchodu ze střediska likviduje návštěva OOP (osobní ochranné pomůcky – návleky, ochranný plášť cestou komunálního odpadu do jednorázového pytle, který je k dispozici na oddělení na vyžádání)

 

 Vycházka (opuštění) klienta mimo areál střediska – NOVĚ od 22.3.2021

 • Vycházka mimo objekt zařízení je možná u klientů, kteří mají vystaven certifikát MZ ČR o provedením očkování proti onemocnění Covid-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a klient nejeví žádné příznaky tohoto onemocnění. Klient po návratu nemusí podstoupit preventivní karanténu ani následné POC testování.
 • U ostatních klientů je umožněna vycházka za podmínky, že klient po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní test, který bude zopakován za další 3-4 dny. Umístění o oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
 • Při opouštění střediska je kl. vždy povinen nahlásit dobu návratu ošetřujícímu personálu.
 • Pokud odchází kl. s návštěvou jsou povinni nahlásit dobu návratu ošetřujícímu personálu a dále je pak kl. předán u vstupních dveří personálu
 • klient i návštěva užívají v průběhu návštěvy i během vycházky ochranu úst a nosu – respirátor třídy minimálně ffp2 nebo KN95, dodržuje zvýšené hygienické návyky – desinfekce rukou při odchodu z oddělní u vstupu a totéž při návratu z vycházky!, a to jak návštěva, tak klient à ochrana klienta pobytové služby a ostatních klientů! (pomůcky pro klienta jsou klientovi zajištěny střediskem; před případnou vycházkou jsou klientovi vydány pracovníkem oddělení respirátor ffp2 a následně mu jsou účtovány fakultativní službou). Výjimku dle Mimořádného opatření MZDR 15757/2020 pro nošení ochrany dýchacích cest je vnitřní prostor bydliště, kde je klient se svými blízkými v době vycházky.

NÁVŠTĚVA Domova pro seniory - DS

do střediska se vstupuje pouze hlavním vchodem do střediska (boční vchod s informačními popisky a logem střediska)

NÁVŠTĚVA Domova se zvláštním režimem - DZR

do střediska/na oddělení se vstupuje hlavním vchodem do objektu č.p.2443 (velké posuvné dveře v čele objektu), kde nahlášená návštěva u vchodu zvoní na domovní zvonek s popiskem oddělení. Po vstupu do objektu se následně vydá doprava a má na dohled vchodové dveře na oddělení Domova se zvláštním režimem, kde opět zvoní na označený zvonek.

Z kapacitních důvodů personální vytíženosti nejsme schopni realizovat antigenní testy návštěv u nás ve středisku.

návštěva po celou dobu přítomnosti ve středisku (DS, DZR) dodržuje veškerá protiepidemiologická opatření! Při jakémkoli porušení těchto opatření bude návštěva neprodleně vyzvána k okamžitému opuštění střediska!

 

V Písku dne 22.3.2021

Za vedení střediska

Bc. Bočanová Brůhová – vrchní sestra v.r.

Ing. Mare Bácová – zástupce ředitele v.r.

 

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí