Aktuální informace o návštěvách ve středisku

návštěvy od 15.11.2021

Podmínky návštěvy:

Podmínky návštěvy:

-           rezervační systém pro návštěvy

-           návštěvy jsou pouštěny do střediska VÝHRADNĚ na objednání, bez objednání není umožněna návštěva

REZERVAČNÍ SYSTÉM - na návštěvy je nutné se předem nahlásit v době 7-10h každý den u administrativní pracovnice p.Bardové tel.č.731608368 (o víkendu, svátku, v době nepřítomnosti p.Bardové zaznamenávají rezervace všeobecné sestry, telefon jim je vždy v pátek nebo den před volnem předán pí. Bardovou), která zaznamená vaše požadavky (na ten den i na dny příp.další), ty budou pak předány pracovníkům péče. Pokud přijde návštěva mimo uvedený čas, nebo nenahlášena, nebude puštěna ke klientovi.

-           návštěvy ve středisku v budově jsou povoleny na dobu max. 1 hodiny, kdy na jednu stejnou hodinu je možná rezervace pro odd. DZR, odd. DS a byt č.1

po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor ffp2 dle daného vládního nařízení, který má návštěva z vlastních zdrojů! Bez respirátoru bohužel nemůže být návštěva realizována!

-           návštěvy jsou povoleny v počtu 2 osob u jednoho klienta ve stejný čas, na vícelůžkových pokojích je návštěva od ostatních klientů oddělena paravánem, kdy za správné používání paravánu je zodpovědná všeobecná sestra ve službě

-           návštěva se vždy prokáže negativním testem, potvrzením o prodělané nákaze COVID-19 a nebo certifikátem MZ ČR o provedeném očkování (viz níže)

 

Protiepidemiologická opatření - návštěva je vyzvána pracovníky oddělení, aby:

 

 1. použila desinfekci na ruce při vstupu (u vchodových dveří ve středisku)
 2. předala nebo ukázala potvrzení o výsledku testování nebo o prodělané nákaze dle platných vládních nařízení. Návštěva doloží, že:

 

 1. absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 1. absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost

antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 1. byla očkována proti onemocnění covid-19 a toto doloží národním certifikátem o

provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení

Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID

 1. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba

nařízené izolace a od prvního pozitivního testu (rychlého antigenního testu(RAT) na

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2) neuplynulo více než 180 dní,

 

 1. použila návleky na obuv a ochranný plášť – tyto pomůcky předá pracovník oddělení
 2. měla respirátor minimálně ffp2 po celou dobu pobytu ve středisku, za žádných okolností ho nesejmula z úst a nosu!
 3. každá osoba navštěvující klienta se zapíše při vstupu do střediska do KNIHY NÁVŠTĚV (datum, čas, jméno klienta a vlastní jméno)
 4. při odchodu ze střediska likviduje návštěva OOP (osobní ochranné pomůcky – návleky, ochranný plášť) cestou komunálního odpadu do jednorázového pytle, který je k dispozici na oddělení na vyžádání

v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele

 

 

Vycházky:

      Klienti mají již povoleny vycházky mimo areál za těchto podmínek:

Klient po návratu nemusí podstoupit preventivní karanténu, následné POC testování podstoupí pouze ten klient, který ještě nemá za sebou plné očkování či prodělanou nákazu SARS-CoV-2 v období 180 dnů od potvrzené nákazy a to dle platného vládního nařízení (1x za 7 dní)

 • Při opouštění střediska je klient vždy povinen nahlásit dobu návratu ošetřujícímu personálu.
 • Pokud odchází klient s návštěvou, jsou povinni nahlásit dobu návratu ošetřujícímu personálu a dále je pak klient při návratu z vycházky předán u vstupních dveří ošetřujícímu personálu
 • V PRŮBĚHU NÁVŠTĚVY klient i návštěva užívají ochranu úst a nosu – respirátor třídy minimálně ffp2 nebo KN95, dodržují zvýšené hygienické návyky – desinfekce rukou při příchodu/odchodu do/z oddělení, která je umístěna u vchodu odd., a je i na každém pokoji klienta
 • V PRŮBĚHU VYCHÁZKY klient i návštěva užívají ochranu úst a nosu pokud nelze dodržet bezpečný odstup 2m!, a to respirátor třídy minimálně ffp2 nebo KN95 dle platných nařízení vlády a další zvýšené hygienické návyky – desinfekce rukou při příchodu/odchodu do/z oddělení, která je umístěna u vchodu odd., a je i na každém pokoji klienta
 • a totéž při návratu z vycházky!, a to jak návštěva, tak klient à ochrana klienta pobytové služby a ostatních klientů! (pomůcky pro klienta jsou klientovi zajištěny střediskem; před odchodem jsou tyto pomůcky vydané klientovi personálem oddělení)
 1. NÁVŠTĚVA Domova pro seniory - DS

do střediska se vstupuje pouze hlavním vchodem do střediska (boční vchod s informačními popisky a logem střediska)

 

 1. NÁVŠTĚVA Domova se zvláštním režimem - DZR

do střediska/na oddělení se vstupuje hlavním vchodem do objektu č.p.2443 (velké posuvné dveře v čele objektu), kde nahlášená návštěva u vchodu zvoní na domovní zvonek s popiskem oddělení. Po vstupu do objektu se následně vydá doprava a má na dohled vchodové dveře na oddělení Domova se zvláštním režimem, kde opět zvoní na označený zvonek.

 

Z kapacitních důvodů personální vytíženosti nejsme schopni realizovat antigenní testy návštěv u nás ve středisku.

 

žádáme návštěvy, aby po celou dobu přítomnosti ve středisku (DS, DZR) respektovaly protiepidemiologická opatření, která vycházejí z opatření MZ ČR. Při porušení těchto opatření se návštěva, bohužel, nebude moci uskutečnit.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

 

V Písku dne 15.11..2021                                                 Za vedení střediska

Ing. Mare Bácová – zástupce ředitele v.r.

Bc. Bočanová Brůhová – vrchní sestra v.r.

 

 

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí