DOPORUČENÍ vedení střediska

 

Po zhodnocení celkového stavu zdraví našich klientů na pobytových službách Domova pro seniory – Domovinka a Domova se zvláštním režimem – Vážka, jsme se rozhodli opětovně otevřít Domovy pro návštěvy.

Při návštěvě střediska použijte, prosím,  ochranu dýchacích cest – respirátor ffp2, který je k dispozici u každého vchodu na příslušném oddělení či o ni požádejte pečující personál. Doporučujeme použít i desinfekci na ruce, která je k dispozici u vstupů na příslušná oddělení.

 

 

Od 5.2.2024 NÁVŠTĚVY na obou pobytových službách ROZVOLNĚNÉ

 

 

 

Děkujeme, že respektujete toto rozhodnutí.

 

 

 

Za vedení střediska:

Ing. Marie Bácová v.r.

ředitelka střediska

 

V Písku dne 5.2.2024

 

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme 0 lidí