PEČOVATELKA ROKU 2017

22. listopadu 2017

Národní cena kvality a Pečovatelka roku jsou již tradiční akce, které podporují pracovníky v pomáhajících profesích a to zejména ty, kteří pracují ve službách péče o seniory a zdravotně postižené občany. Mezi oceněnými byla i pracovnice Diakonie Písek, paní Iva Markvartová.

PEČOVATELKA ROKU 2017
22. listopadu 2017 - PEČOVATELKA ROKU 2017

Soutěž, která má svou tradici a je vnímána jako prostor pro ocenění těch, kdo svůj život zasvětili nelehké práci starat se o druhé. Jedná se zejména o lidi vysokého věku, osamělé, nemocné nebo jinak odkázané na péči druhých lidí. Jednou z nich je i naše pečovatelka terénní pečovatelské služby, paní Ivana Markvartová.
Vedoucí pečovatelské služby Diakonie Písek, paní Jaroslava Nohejlová, která ji také nominovala, ji charakterizuje takto:

Proč jsem nominovala na „Pečovatelku roku“ paní Markvartovou? Z prostého důvodu, asi bych si jednou přála, aby o mě jednou pečoval někdo tak, jako pečuje paní Markvartová. Pro klienty je velmi těžké přijmout, že již určité věci nezvládají a do jejich domácnosti začne docházet někdo „pro ně cizí osoba“. Bojují se studem, často vnímají, že selhali, stydí se před okolím. Paní Markvartová dokáže s klienty odbourávat postupně tyto předsudky (obavy) a snaží se jim jejich život ulehčit.
Její přístup ke klientům je vždy vlídný, snaží se, aby si udrželi co nejdéle svou soběstačnost . Dává jim pocit jistoty, že se jí mohou svěřit a obrátit se na ni s prosbou o radu a pomoc. Snaží se spolu hledat takovou cestu, aby každý byl spokojený a těšil se na její příchod.

Já k tomu dodávám, že jsem velmi vděčný, že máme tuto pracovnici v týmu. Ocenění je sice individuální, ale jsem si jist, že je to ocenění i pro paní vedoucí Jaroslavu Nohejlovou, která cenu pečovatelka roku obdržela před 10 lety a také pro celý kolektiv, protože vše co děláme nezvládne jednotlivec, ale pouze celý tým a zde musí být spolehnutí na každého jednotlivce.
Ještě jednou Ivo děkuji Petr Hladík

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí