o nás

Středisko Blanka v Písku je součástí rodiny Diakonie ČCE.

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku, je tradičním a důvěryhodným střediskem, které své služby poskytuje v přátelském prostředí, laskavě a odborně, s úctou ke každému.

Respektuje diakonické hodnoty a zaručuje bezpečnou a dostupnou službu potřebným.

Poskytujeme pobytové služby a to Domov pro seniory Domovinka a Domov se zvláštním režimem Vážka. Obě služby jsou k dispozici nepřetržitě, tedy 24 hodin denně.

Kromě pobytových služeb poskytuje středisko i Terénní pečovatelskou službu, která je dostupná na Jiráskově nábřeží 2443 v Písku a na ostatních místech ORP Písek 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 hodin.

HOME CARE - Domácí ošetřovatelská služba další z terénních služeb na indikaci lékaře. 

Dále je středisko již mnoho let kontaktním místem České Alzheimerovské společnosti (ČALS). Na oddělení se zvláštním režimem Vážka pečujeme o klientky s demencí.

V rámci činností kontaktního místa ČALS poskytujeme poradenství a konzultace pro osoby s Alzheimerovou nemocí, nebo jiným typem demence a jejich rodinné příslušníky.

Dále provádíme testy kognitivních funkcí (např. paměti, orientace…) i pro veřejnost. Objednat se můžete na telefonním čísle: 739 343 709 u vedoucí služby Bc. Blanky Tejkalové, e-mail: tejkalova@diakoniepisek.cz

 

A proč se středisko jmenuje Blanka?

Dozvídáme se to u vchodu z nově instalované desky, připomínající dobovými dokumenty jednu z prvních diakonek, ošetřovatelku Blanku Václavíkovou. Když již sama potřebovala péči, byla k nám převezena z Prahy a trávila v našem středisku své poslední dny. Středisko po ní nese svůj název.

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme 0 lidí