Jsme součástí Diakonie ČCE, jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR.

 

Našim posláním je pomáhat a podporovat důstojný a kvalitní život ve stáří. Poskytujeme pobytové i terénní služby pro seniory, lidi s demencí i pro lidi s postižením.

 

Naše vize

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku, je tradičním a důvěryhodným střediskem, které své služby poskytuje v přátelském prostředí, laskavě a odborně, s úctou ke každému.

Respektuje tradiční diakonické hodnoty a zaručuje bezpečnou a dostupnou službu potřebným.

 

Činnost Diakonie Písek je finančně podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí, Jihočeským krajem, Městem Písek a dalšími subjekty zde

00885113Znak města PískulogoMPSV-m

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme 0 lidí