Našim posláním je pomáhat a podporovat důstojný a kvalitní život ve stáří. Poskytujeme pobytové i terénní služby pro seniory, lidi s demencí i pro lidi s postižením.

Činnost Diakonie Písek je finančně podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí, Jihočeským krajem, Městem Písek a dalšími subjekty zde

00885113Znak města PískulogoMPSV-m

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí