DIAKONICKÉ HODNOTY

Diakonické hodnoty jsou rámcem, ve kterém Diakonie poskytuje svoji péči potřebným. Těmito hodnotami jsou milosrdenství, fortelnost, naděje a společenství.

Pro nás, pracovníky, to znamená poskytovat službu našim klientům ochotně, bez předsudků k jejich osobě nebo rodinám, kvalitně dle vypracovaných pracovních postupů, s nadějí, že i s naší pomocí budou mít klienti možnost prožít další období svého života v klidu, bezpečí a spokojenosti. Přijmout je do našeho širšího společenství, které si budujeme navzájem mezi sebou a jako sociální služba s klienty a jejich rodinami.

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme 0 lidí