historie střediska

1992

 • 1. května: založení střediska Diakonie ČCE v Písku
 • V kostelnickém domku při sboru ČCE v Písku, na Fügnerově náměstí se na základě spojení ošetřovatelek z Charity a Diakonie daří rozjet projekt "Dům charitativní služby"

1993

 • červenec: na místo ředitelky střediska Diakonie ČCE v Písku nastupuje po oddělení Charity, PaedDr. Věra Soukupová

1994

 • březen: město Písek vypisuje výběrové řízení na poskytovatele sociálních služeb pro Domovinku na Jiráskově nábřeží 2443
 • červen: pod vedením PaedDr. Věry Soukupové se kromě pečovatelské a ošetřovatelské služby rozbíhá nová služba - Městský stacionář, jako denní odlehčovací služba pro seniory a zdravotně postižené občany
 • září: rozšíření služeb na nepřetržitý provoz

1998

 • únor: městu Písek je předložen návrh na rozšíření kapacity střediska o půdní vestavbu nad stávajícím stacionářem
 • září: proběhl benefiční koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka a Marty Kubišové za účasti malíře Františka Romana Dragouna

1999

 • únor: středisko získalo první místo v soutěži o cenu Františka Myšáka, kterou uděluje Nadace dětský mozek
 • duben: zahájení realizace vestavby prvního patra pro rozšíření kapacity ze 17 na 28 lůžek
 • září: slavnostní otevření prvnéího patra a zahájení provozu v rozšířené kapacitě

2000

 • červen: VI. Evropská Diakonická konference v Písku
 • září: otevření zimní zahrady na místě terasy střediska

2001

 • duben: koncert Evy Henychové v "Domovince"
 • květen: návštěva představitelů dánské veřejné správy
 • červenec: první komunitní plán sociálních služeb Písecka
 • říjen: farář David Nečil přichází do Písku, začíná nová etepa pastorační péče

2002

 • zahájení prací na výstavbě nového prostoru pro službu osobám s demencí a Alzheimerovou chorobou - Vážka
 • červenec: zahájení provozu domova se zvláštním režimem - Vážka, pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence.

2003

 • březen: Ing. Karel Funk se stal novým ředitelem střdiska Diakonie ČCE - Blanka v Písku
 • listopad: vybudování nové terasy u Vážky


2004

 • prosinec: adventní koncert přinesl jeden a čtvrt milionu korun, za které se zakoupilo vůbec první auto ve středisku a dále byly tyto finanční prostředky použity zejména na nákup polohovacích postelí, antidekubitních matrací a speciálního vybavení pro seniory.

2005

 • září: rozšíření aktivit domova pro seniory o poskytování péče s hospicovými prvky, díky získaným prostorám v přízemí domu

2006

 • Příprava na změnu zákona o sociálních službách a následná registrace sociálních služeb dle zákona. Vzniká Domov pro seniory - Domovinka, Domov se zvláštním režimem - Vážka a Terénní pečovatelská služba

2007

 • únor: Vybudování profesionálního koupacího centra v prvním patře domu pro klienty domova pro seniory, Vážky i terénní pečovatelské služby
 • červen: získání registrací sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

2009

 • březen: vybudování ergoterapeutického a volnočasového centra, včetně masérny, ve 4. patře domu, na místě bývalé kotelny
 • vybudování místnosti pro školení a porady zaměstnanců ve 4. patře

2010

 • srpen: odchod dosavadního ředitele, Ing. Karla Funka, do důchodu

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí