dokumenty ke stažení

Níže si můžete projít výroční zprávy a základní dokumenty týkající se střediska. Žádosti, ceníky a další dokumenty ke službám najdete zde.

Výroční zprávy za jednotlivé roky

2019 - text, obálka

2018
2017 obálka obrazová příloha
2016
2015
  2014 přílohy
2013přílohy
2012
2011
2010
2009

Základní dokumenty

osvědčení o registraci
registrace sociálních služeb
rozhodnutí o změně registrace zdravotnického zařízení
výpis z rejstříku Ministerstva kultury
zřizovací listina

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí