žádost o službu

Ve formuláři níže můžete vyplnit předběžnou žádost o poskytování terénní pečovatelské služby, nebo kontaktujte vedoucí terénní pečovatelské služby paní Nohejlovou.

S ohledem na to, že sídlo střediska je v domě s pečovatelskou službou, je možné požádat o přidělení bytu v jednom z píseckých pečovatelských domů. Nemůžeme ovlivnit, ve kterém z domů s pečovatelskou službou bude byt přidělen, ale v případě, že se jedná o DPS na Jiráskově nábřeží 2443, jsme schopni zajistit 24 hodinovou stálou přítomnost pracovníků, včetně zdravotní sestry.

Žádost o byt je podávána na Městském úřadu v Písku, na odboru sociálních věcí, na formuláři, který naleznete na stránkách Města Písku.

uveďte prosím jméno a příjmení osoby, které bude poskytována služba
Uveďte místo, kde žadatel o službu bude bydlet v době poskytování služby.
Uveďte osobu, která vyřizuje žádost za žadatele o službu. Položka není povinná.
Popište, jakou službu očekáváte, že Vám bude poskytována, rozsah, čas, frekvence apod.
Uveďte telefon na žadatele nebo kontaktní osobu
devětplusčtyři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme 0 lidí